Загальна інформація

Пріоритетні напрямки:
  • Хімічні джерела струму
  • Гальванотехніка
  • Захист металів від корозії
  • Електрохімічні сенсори
  • Електрохімія та споріднені технології
Важливі дати:

10 травня 2019 – кінець он-лайн реєстрації

6 травня 2019 – кінець подачі статей на рецензування Оргкомітетом

15 травня 2019 – реєстрація учасників та відкриття конференції

Форма участі:
  • Пленарна (15 хв.) або усна доповідь
  • Постерна презентація (А1 – книжна орієнтація).

 

Автори кращих презентацій будуть нагороджені Оргкомітетом

Реквізити оплати для українських учасників:

Київський національний університет технологій та дизайну, р/р 31252228103551, МФО 820172, Банк ДКСУ, ЄДРПОУ 02070890.
Призначення платежу:  Оргвнесок конференції «ISE_Students» від …(Прізвище Ім’я учасника)

Скан-копію квитанції обов’язково надіслати на електронну адресу Оргкомітету конференції !!!

Оргвнесок:
  • Для учасників з України – 500 грн;
  • Для учасників з інших країн – 15 EUR;

  *Примітка: організаційний внесок покриває витрати, пов’язані з друком матеріалів симпозіуму, кава-брейку та обіду 15 травня.

 

Робочі мови конференції: англійська, українська