Загальна інформація

Пріоритетні напрямки:
  • Хімічні джерела струму
  • Гальванотехніка
  • Захист металів від корозії
  • Електрохімічні сенсори
  • Електрохімія та споріднені технології
Важливі дати:

20 жовтня 2020 – кінець он-лайн реєстрації

12 жовтня 2020 – кінець подачі тем доповідей на симпозіум

25 листопада 2020 – кінець подачі статей на рецензування Оргкомітетом

* Важлива примітка: Представлення статей для “J. Materials Today. Proceedings” тепер
тільки через сайт журнала.

21 жовтня 2020 –  відкриття конференції

Форма участі:
  • Пленарна (15 хв.) або усна доповідь
  • Постерна презентація (А1 – книжна орієнтація).

 

Автори кращих презентацій будуть нагороджені Оргкомітетом

Реквізити оплати для українських учасників:

Отримувач: Київський національний університет технологій та дизайну

Код ЄДРПОУ отримувача: 02070890

Банк отримувача : ДКСУ у м. Києві

Код банку отримувача: 820172

Розрахунковий рахунок: UA038201720313251003202003551

.
Призначення платежу:  Оргвнесок конференції «ISE_Students» від …(Прізвище Ім’я учасника)

Скан-копію квитанції обов’язково надіслати на електронну адресу Оргкомітету конференції !!!

Оргвнесок:
  • Для учасників з України – 300 грн;
  • Для учасників з інших країн – 10 EUR;

  *Примітка: організаційний внесок покриває витрати, пов’язані з друком матеріалів симпозіуму.

 

Робочі мови конференції: англійська, українська