Рекомендації до публікації

Стаття обсягом мінімум 3, максимум 10 сторінок повинна бути підготовлена на ГАРНІЙ англійській мові у відповідності до шаблону. Будь-ласка, ЗАВАНТАЖТЕ шаблон та приклад опублікованої статті.

Статті з неякісною англійською мовою будуть відхилені оргкомітетом без подальшого розгляду рецензентами.

Завантажте шаблон статті і замініть текст в ньому, залишивши всі форматування, як є.

Зберегти файли статті по прізвищу першого автора, наприклад «petrenko. doc” та якісні Додаткові матеріали до статті (рисунки, таблиці, формули) як додаткові файли, наприклад “petrenko.figures. tif”.

Автор статті (власник авторських прав) за письмовим дорученням всіх співавторів підписує  Договір з журналом на видавництво, в якому гарантує, що:  1) стаття є оригінальною, написана зазначеним автором (авторами) і не була раніше опублікована; 2) стаття не була подана для рецензування до іншого журналу, одночасно з поданням для рецензування до цього журналу, і не буде подана до іншого журналу до публікації або відмови; 3) стаття та Додаткові матеріали не завдають шкоди жодним авторським правам, не порушують ніяку інтелектуальну власність, приватність або інші права будь-якої людини або самостійної правової одиниці. Договір фіксує також інші етичні норми видавництва Elsevier і ексклюзивну передачу авторських прав журналу на публікацію (форма договору, переклад договору українською).

В разі позитивних рецензій наукового комітету симпозіуму  (етап 1). Стаття  буде передана на додаткове рецензування в журнал Materials today.Proceedings (етап 2). У разі необхідності доопрацювання статті після рецензування автори самостійно виправляють вказані недоліки протягом 30 днів та несуть особисту відповідальність щодо подальшої можливості опублікування статті у вказаному журналі. Оргкомітет не несе ніякої відповідальності за можливу неякісну підготовку і відхилення статті на першому або другому етапах рецензування.

Надіслати файли, як вкладення на електронну адресу isestudents@knutd.edu.ua.