Рекомендації до публікації

  1. Публікація статті в журналі «Materials Today. Proceedings»

Стаття повинна бути матеріалознавчого спрямування! Назва статті повинна це відображати! Статті суто наукового та технологічного характеру рекомендуються для публікації в Колективній монографії.

Стаття обсягом мінімум 3, максимум 10 сторінок повинна бути підготовлена на ГАРНІЙ англійській мові у відповідності до шаблону. Будь-ласка, ЗАВАНТАЖТЕ шаблон та приклад опублікованої статті. [Name of the proceedings]: 5th ISE SSRSEU 2020

Статті з неякісною англійською мовою будуть відхилені оргкомітетом без подальшого розгляду рецензентами.

Завантажте шаблон статті і замініть текст в ньому, залишивши всі форматування, як є. Не допускаються порожні рядки та розриви таблиць або малюнків. Не забудьте заповнити на кожній сторінці статті верхній колонтитул (номери сторінок не проставляйте). На першій сторінці статті в сносці не забудьте вказати електронну адресу для листування.  Не змінюйте, будь ласка, абзацні відступи та інтервали між рядками та абзацами. Остання сторінка має бути повною.

Зберегти файли статті необхідно по прізвищу першого автора, наприклад «Petrenko. doc” та якісні Додаткові матеріали до статті (рисунки, таблиці, формули) як додаткові файли, наприклад “petrenko.figures. tif”.

Автор статті (власник авторських прав) за письмовим дорученням всіх співавторів підписує  Договір з журналом на видавництво, в якому гарантує, що:  1) стаття є оригінальною, написана зазначеним автором (авторами) і не була раніше опублікована; 2) стаття не була подана для рецензування до іншого журналу, одночасно з поданням для рецензування до цього журналу, і не буде подана до іншого журналу до публікації або відмови; 3) стаття та Додаткові матеріали не завдають шкоди жодним авторським правам, не порушують ніяку інтелектуальну власність, приватність або інші права будь-якої людини або самостійної правової одиниці. Договір фіксує також інші етичні норми видавництва Elsevier і ексклюзивну передачу авторських прав журналу на публікацію (форма договору, переклад договору українською).

*Важлива примітка: Представлення статей для “J. Materials Today. Proceedings”   — тільки через сайт журнала, починаючи з 1 липня 2020 р.

2. Публікація статті в Колективній монографії

Для публікації в Колективній монографії рекомендуються статті наукового та технологічного характеру за ключовими напрямками прикладної електрохімії: електрохімічні джерела струму (секція 1), гальванотехніка (секція 2), захист металів від корозії (секція 3), електрохімічні сенсори (секція 4), сучасні електрохімічні та споріднені технології (секція 5).

Мови статті – англійська, українська або російська. Весь текст статті друкується шрифтом New Roman 14 з інтервалом 1,5 між рядками. Абзацні відступи – 0,5 см.  Всі поля — по 2 см.

З інтервалом 1 друкується Заголовок (заглавними літерами, шрифт 16), анотація англійською мовою (тільки для україно- та російськомовних статей), підписи під рисунками та Література.

У Монографії відсутні обмеження на обсяг статті. Велике прохання — забезпечити таке форматування, щоб остання сторінка залишалася заповненою повністю, або хоча б не менше, ніж 75%.

В зразку 1 наведено приклад оформлення англомовної статті (анотація не потрібна): ЗРАЗОК 1.

Анотація англійською мовою (з ключовими словами) розміщується після назви статті, прізвищ авторів та установи англійською мовою, потім розміщується назва статті, прізвища авторів, назва установи та текст статті українською (російською) мовою, як показано в зразку 2:  ЗРАЗОК 2.

Зберегти файл статті необхідно по прізвищу одного з авторів, який веде листування з Оргкомітетом, наприклад «Рetrenko. doc”

Надішліть, будь ласка, файли статей в колективну монографію, як вкладення, на електронну адресу [email protected].